A tér (négyhetente)
Lengyel Krisztina

Preszl Éva

A TÉR

A mûsort szerkeszti és vezeti:
Lengyel Krisztina és Preszl Éva
Mûsor idõpontja: Minden hónap elsõ páros hete, pénteken 14-tõl 15 óráig.
Téma:
Mindenkinek az életében van és voltak, olyan terek, amik meghatározók, fontosak, és befolyásolták az egyén életútját, személyiségének alakulását, sorsát.
A külsõ tér leképezi a belsõ teret. Ezt a sorozatot ismert közéleti szereplõkkel készítjük, akik saját teret teremtettek gondolataiknak.
A mûsorban a térfelfogás, észlelés, létezés a térben több aspektusból megközelítve adja meg a beszélgetõ partnerek személyes üzenetét. Milyen nézõpontból indulunk? Ez változó.  Lesz szó a térrõl, mint a személyiség megjelenésének egyik kivetülésérõl.
A térrel kapcsolatban merül fel a térben való korlátozott érzékelés, hogy mennyire tudjuk kitágítani saját terünk korlátjait.
Bizonyos térélmények megváltoztathatják az egyén életútját, gondolkodását. Térélmények gyógyítani tudnak szenvedélybetegséget, vagy túllendíthetnek egy megrekedt élethelyzetet.
Vizsgáljuk a tér és ember viszonyát, a gondolatok és a tér viszonyát.
Kíváncsiak vagyunk, hogy léteznek-e olyan terek, amik generációknak jelentik az állandót.
Van-e a tereknek üzenete, és azt mikor tudjuk észrevenni? A tér továbbadja-e önmaga üzenetét? Rengeteg izgalmas kérdés merül fel a térrel kapcsolatban, amire a választ vendégeinkkel együtt keressük. A legfontosabb azonban mégis, a térrõl gondolkodó, a gondolatainak teret nyerõ ember üzenete.