Végtelen
HÉTFŐ 14:00-15:00
Görög Mária

Krausz Tivadar

Az egyetlen egész véghetetlen Végtelen egy órában: az FM98-on, a Civil Rádió hullámhosszán és a világhálón. Itt a "Végtelen" című kulturális magazin, melynek szerte folyondározó iránya: Radikális Eklektika. Töltete: a szívükben és elméjükben nyitottak megindítására: a Végtelen jóhír, hogy: a Világnak sosincs vége! Ha a kezdet maga a vég is, akkor ez itt az örök Végtelen körforgás. A lényeg pedig a körforgás hogyanja.

A műsor témája - művészet, érték és kultúra. Egy világméretű korszakváltás részesei vagyunk. Véleményünk szerint ez az új korszak akkor válhat valóban élhetővé számunkra, ha az új értékek létrehozása mellett képesek vagyunk megőrizni a régieket is. Az elmúlt korok ma is érvényes értékeit új csomagolásban, a mai kor formanyelvére lefordítva tehetjük újrahasznosíthatóvá és követendővé. A kultúra minden területén az olyan értékeket helyezzük a középpontba, mint az ökologikus, humanista, toleráns és nyitott világszemlélet. Ezzel a hozzáállással készül a m?sor, ez alapján választunk témát, és ezt képviselik meghívott vendégeink.

Ami még biztos - pártoljuk a mindenféle "-izmusokon" túlmutató emberi kreativitást.

Az értékrendjében aránytorzult tömegegyedség nivellálva beszippantó örvénylése ellenében a szellemben arisztokratikus minőségű teljesítmény – erény – jogán. Megannyi időszerű hangolású megélési módban emeltetik föl – mintegy belső ünnepként – a kifelé-befelé oszthatatlan, egyetlen, egész: - a Végtelen.